משילות דיגיטלית (Digital Governance) כמרכיב מרכזי ומפתח להצלחת הטרנספורמציה הדיגיטלית

אירוע ISACA 2016, רביעי, 28 בספטמבר 2016, 12:00

הרצאות נוספות באירוע ISACA 2016

Open Accessibilty Menu