פיני שחר

פיני שחר

סגן בכיר לממונה על שוק ההון, ביטוח וחיסכון

הרצאות מפי פיני שחר:

דוברים נוספים באירוע ISACA 2016

Open Accessibilty Menu