שוקי פלג

שוקי פלג

מנהל אגף אבטחת מידע

הבנק הבינלאומי

הרצאות מפי שוקי פלג:

דוברים נוספים באירוע ISACA 2016

Open Accessibilty Menu